Vandra med rörelsehinder i Skåne

Längs Skåneleden finns ett antal sträckor eller platser dit det är möjligt för rörelsehindrade att komma naturen nära för att ta del av landskapets vackra natur. Nedan hittar du ett urval av tillgängliga och extra krångelfria sträckor där du kan ta dig fram på Skåneleden med hjälp av rullstol, rullator eller barnvagn.

Skåneledens alla etapper är dessutom graderade i fyra svårighetsnivåer, där grön färg och ”mycket lätt” betyder jämn terräng med fast underlag, där hela etappen är framkomlig med rullstol. I dagsläget finns det inte så många utav denna svårighetsgrad men Skåneleden arbetar ständigt med att förbättra ledgraderingen, så att du som vandrare lättare ska hitta en sträcka som passar dig. Vårt mål är att naturen ska vara tillgänglig för alla.

 

 

Tillgängliga vandringar

 

Kullarulla

Skåneledens enda helt tillgänglighetsanpassade led tillhör Öresundsleden (SL5) på Kullahalvön i nordvästra Skåne. Det är en 30 km lång sträcka som till hälften går längs kusten mellan fiskeläget Mölle och Lerberget och till hälften ute i odlingslandskapet mellan keramikorten Höganäs och Kattarp. Leden har lokalt fått namnet Kulla-Rulla och sträcker sig genom totalt fyra etapper utav Skåneleden. Underlaget består utav mestadels hårdpackat grus eller asfalt, även gräs kan förekomma. Den är fri från större nivåskillnader och det finns många vilobänkar utmed leden. Läs mer på Kullaledens hemsida.

 

Stenshuvud Nationalpark

Rakt igenom Stenshuvuds Nationalpark i sydöstra Skåne går Skåneledens Österlenled (SL4). Denna bit utav Skåneleden är inte tillgänglighetsanpassad men det är däremot två andra sträckor i nationalparken. Den blå och gröna leden. Båda väldigt korta och lätta sträckor, varav den ena tar dig ner till havet och den andra runt ett arboretum som visar främmande trädslag. Naturumbyggnaden som ligger i området är tillgänglig för rörelsehindrade. Läs mer på Stenshuvuds nationalparks hemsida.  

Söderåsens Nationalpark

Runt Skärdammen i Skäralid i nordvästra Skånes mitt, går en 800 meter lång naturstig. Rundan är spångad med en ramp och det är även möjligt att ta sig med rullstol till utsiktsplatsen Kopparhatten. Naturum som ligger i området är också helt tillgänglighetsanpassad. Läs mer på Söderåsens nationalparks hemsida.

 

Fulltofta Strövområde & Naturcenter

Fulltofta strövområde ligger naturskönt mitt i Skåne och är Skånes största friluftsområde. Området har 10 markerade leder, varav 3 är tillgänglighetsanpassade, (Ravinslingan, Fiskestigen och Strandpromenaden). Skåneleden (SL2) löper genom området och passerar Fulltofta Naturcentrum med interaktiv utställning och café. Byggnaden är väl tillgänglighetsanpassad. Läs mer på Stiftelsen Skånska Landskaps hemsida:

 

Tillgängliga Strövområden

Det finns totalt ett 20-tal strövområden runt om i Skåne som erbjuder vandring, fiske, paddling, bad och vacker natur. Elva av dessa strövområden är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Detta innebär att det finns hårdgjorda och lättillgängliga stigar, bord och bänkar, grillplatser, fiske- och utsiktsplattformar, parkeringar och toaletter. Läs mer om alla strövområden här.

 

Här kan du läsa mer om fler tillgängliga platser och vandringsleder i Skånes natur.

 

 

Vandringsappen Vandra i Skåne

 

Att vara hörsel- och synskadad behöver inte nödvändigtvis betyda att man inte kan njuta utav av floran och faunan längs Skåneleden.

 

Vandringsappen ”Vandra i Skåne” lanserade 2016 och har till syfte att öka tillgängligheten för hörsel- och synskadade vandrare. Öresundsleden (SL5), som är en av fem delleder på Skåneleden, är först ut med information på svenska, engelska samt teckenspråk- och syntolkning - något som gör Skåneleden unik även internationellt. I appen finns det utvalda intressepunkter längs leden, med vanlig text, uppläst information samt filmer med teckenspråkstolkning. Appen finns för gratis nedladdning i App Store och Google Play.